Kamus Indonesia-Sunda (TELUT - TENTANG)


TELUTTENTANG

nyusul tepus.
tempel, menempel, napel.

(caritaan).
telut, bertelut, deku.
tempelak, menempelak,
tenggak, menenggak, notor (cai
temaha, tamaha.

nyawad, nyegék.

tina botol jsb.).
teman, 1. sobat, babaturan; basa
tempeleng, tampiling.
tenggang, témpo, jangka (waktu).

lemesna: réréncangan; 2. batur

menempeleng, nampiling.
tenggara, kidul-wétan.

(nyarita jsb.); basa lemesna:
tempias, sawér, cérét.
tenggarang, tungku, hawu.

réncang; 3. deungeun (sangu
tempik, bertempik, ngajerit,
tenggelam, 1. titeuleum, kalebuh,

jsb.); basa lemesna: réncang.

ngagorowok, ngagoak.

kalem; 2. surup (panonpoé); 3.

teman hidup, batur hirup.
tempolong, tampolong.

anteng.

teman nasi, deungeun sangu.
tempong, menempong, nénggor.
tengger, bertengger, eunteup,

teman sejawat, batur sapa-
tempur, bertempur, perang.

nyéngclé.

gawéan.

pertempuran, peperangan.
tenggiling, peusing.

teman dekat, babaturan
tempurung, batok kalapa.
tenggorokan, tikoro.

deukeut, sobat dalit.
temu, bertemu, papanggih; basa
tengguli, gulali.
temanten, pangantén.

lemesna: pependak
tengik, 1. tengi; 2. jahat, kasar,
tembaga, tambaga.

temu muka, tepung lawung.

bengis.
tembak, menembak, némbak,

bertemu, ruas dengan buku,
tengil, pikasebeleun.

ngabedil.

pariuk manggih kekeb, ngajodo.
tengkar, bertengkar, paséa,
tembakang, tambakan.

menemui, nepungan,

paréa-réa omong, cékcok.
tembakau, bako.

manggihan.

pertengkaran, papaséan,
tembakul, bengep.

menemukan, manggih,

pacogrégan.
tembel, turuwisen.

manggihan.
tengkel, gégéréntélan (saperti tai
tembelang, kacingcalang.
tenaga, tanaga.

domba).
tembem, kembu.
tenang, tenang, tengtrem,
tengking, menengking, nyentak,
temberang, tali layar.

tingtrim.

nyengor, ngagebés.
tembereng, 1. beling; 2.

bertenang-tenang, salsé,
tengkorak, tangkorék, tangkurak.

gagarabah.

rinéh.
tengkujah, usum ngijih.
tembikai, samangka.
tenar, 1. gandéng, ribut, géhgér;
tengkuk, punduk.
tembikar, gagarabah.

2. kasohor, kawentar.
tengkulak, tangkulak.
tembis, menembis, ngagebés.
tendang, sépak, tajong.
tengkurap, nangkuban, tiarap,
tembolok, telih.

menendang, nyepak, najong.

ngadapang.
tembruk, bolong, kohok, koropok,
tengadah, menengadah,
tengok, menengok, 1. ngalieuk:

karancang.

tanggah.

menengok ke kiri, ngalieuk ka
tembuni, bali.
tengah, 1. tengah: saya duduk di

kénca; 2. ngalongok; basa le-
temiang, tamiang.

tengah, kuring diuk di tengah; 2.

mesna: ngalayad.
tempa, menempa, neupa,

eukeur, keur: saya tengah mem-
tentang, 1. hal, ngeunaan; 2.

meuseuh.

baca buku, kuring keur maca bu-

lawan; 3. hareupeun.
tempah, panjer.

ku; 3. basa, waktu.

bertentangan, 1. pahareup-ha-
tempaus, samara bako.

menengahi, 1. misah, ngada-

reup, paeunteung-eunteung; 2.
tempayan, buyung, gentong.

maikeun; 2. megat kalimat

pasalia paham, pabéntar paham,
←←←                                                                                                                                            →→→

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

KAMUS INDONESIA-SUNDA
(TAAJUL - TALU)
(TALUPUH - TANGKAL)
(TANGKAP - TATA)
(TATAH - TEDARUS)
(TEDENG - TELUSUR)
(TELUT - TENTANG)
(TENTENG - TESMAK)
(TETAK - TINJAU)
(TINJU - TUBI)
(TUBIR - TUNJANG)
(TUNJUNG - TUYUL)