Ngaran Babagian Awak

1    Sirah
2    Beuheung
3    Leungeun
4    Beuteung
5    Taktak
6    Dada
7    Angen
8    Gigir
9    Bujal
10  Tarang baga
11   Awak
12  Suku

13  Gondok laki
14  Ceceklok
15  Harigu
16  Dada
17  Angen
18  Beuteung
19  Kélék
20  Iga
21  Hulu angen
22  Iga burung
23  Bujal
24  Tarang baga


25  Tonggong
26  Cangkéng
27  Bujur
28  Punduk
29  Taktak
30  Walikat
31  Tulang tonggong
32  Cungcurungan
33  Tétépokan


34  Buuk
35  Tarang
36  Panon
37  Irung
38  Kumis
39  Sungut
40  Gado
41  Janggot
42  Embun-embunan
43  Palipis
44  Ceuli
45  Godég
46  Pipi                           47  Beuheung
                           48  Caréham
                           49  Ceceklok
                           50  Gondok laki
                           51  Daun ceuli
                           52  Liang ceuli
53  Biwir panon
54  Siki panon
55  Biwir panon
56  Halis
57  Kongkolak panon
58  Bulu panon
59  Juru panon60  Cukang irung
61  Tungtung irung
62  Liang irung

63  Gugusi
64  Elak-elakan
65  Létah
66  Biwir
67  Ruruncang
68  Huntu
69  Biwir
70  Lalangit
71  Genggerong


72  Tonggong leungeun
73  Cinggir
74  Jariji
75  Jajangkung
76  Curuk
77  Indung leungen
78  Siku
79  Pigeulang
80  Ramo
81  Dampal leungeun
82  Puhu leungeun
83  Peupeuteuyan
84  Hasta
85  Puhu pingping
86  Tuna
87  Bincurang
88  Pigeulang suku
89  Pingping
90  Cécékolan
91  Tuur
92  Bitis
93  Pigeulang suku
94  Mumuncangan
95  Keuneung


96    Indung suku
97    Dampal suku
98    Keuneung
99    Kuku
100  Kacapuri