Rupa-Rupa Sasatoan


A.  Sato Ingon-Ingon



 1.  Nu diarah dagingna
:
Domba, embé, munding, sapi, hayam, kelenci, kal-



kun jsb.

 2.  Nu diarah tanagana
:
Kuda, munding jsb.

 3.  Kalangenan
:
Ucing, anjing, manuk jsb.




B.  Sato Jarah



 1.  Bangsa sato galak
:
Maung, singa, ajag, biruang jsb.

 2.  Bangsa monyét
:
Monyét, orang utan, oa, surili, lutung jsb.

 3.  Bangsa sato tulaléan
:
Gajah

 4.  Bangsa sato kuku hiji
:
Sébra, badak jeung kuda.

 5.  Bangsa sato kuku jangkep
:
Bagong, banténg, uncal, mencek jeung peucang.

 6.  Bangsa lalay
:
Lalay, cocodot jeung kalong.

 7.  Bangsa sato ngarayap
:
buaya, oray jeung kuya.




C.  Bangsa Manuk



 1.  Bangsa hayam
:
Cangéhgar, merak, kalkun jeung kasintu.

 2.  Bangsa japati
:
Japati, dederuk, puter jsb.

 3.  Manuk ngojay
:
Éntog, meri jeung soang.

 4.  Manuk leumpang
:
Kaswari jeung manuk onta.

 5.  Manuk ranca
:
Bango, waliwis jsb.

 6.  Manuk nété
:
Kakatua, ékék jsb.

 7.  Manuk ngalagu
:
Cangkurileung, jalak, galatik, manyar, cangkurawok



jsb.

 8.  Manuk galak
:
Heulang, rajawali jeung alap-alap.

 9.  Bangsa gagak
:
Gagak, manuk hurang jsb.




D.  Lauk



 1.  Lauk nu biasa diingu di balong:  Lauk emas, nilem, nila, mujaér, tambakang, lélé,

      guramé jeung tawés.



 2.  Lauk nu sok aya disusukan jeung ranca:  Balida, bébéong, betok, beunteur, bogo,

      caung, cécéré, deleg, jelér, génggéhék, beureum panon, kancra, kéhkél, lempu,

      paray jsb.



 3.  Lauk laut:  Bandeng, bawal, cucut, cumi-cumi, deles, empot, jauh, kakap, kakunir,

      ékor kuning, tanggiri, layur, lumba-lumba, hiu, paus, teri jsb.

 4.  Lauk hias:  Golsom, balida, managuin, nicaraguin, réd dépil, koki, koi, bungal jsb.




E.  Sato Séjén



 1.  Golongan lancah:  Lancah, piteuk, kutu anjing jsb.

 2.  Golongan insékta:  Jangkrik, kasir, simeut, sireum jeung tumbila.

 3.  Golongan nu kulitna Teuas:  Hurang, keuyeup, rajungan jsb.

 4.  Golongan sato sabangsa beurit:  Kelenci, landak, marmot jsb.

 5.  Golongan ampibi:  Bangkong, bangkong héjo jsb.